leftcenterrightdel
Trình diễn trang phục dân tộc tại khuôn khổ ngày hội. 

Trong 3 ngày, nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, như: Trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc; trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc... 

Tin, ảnh: HỮU TRƯỞNG