Trước đó, năm 2016, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trở thành người Việt Nam đầu tiên trúng cử thành viên ILC. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao luôn chủ động phát huy vai trò trong việc thúc đẩy các kết quả nghiên cứu của ILC; tích cực phát biểu và tham gia thảo luận các chủ đề tại ủy ban. Bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú, ông đã đưa ra các nhận định thực chất, xác đáng đối với các chủ đề truyền thống là mối quan tâm của giới nghiên cứu nói chung, như: Thừa kế quốc gia, giải quyết tranh chấp quốc tế...

Ngoài các đóng góp giá trị về chuyên môn, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã phát huy vai trò kết nối, xây đắp quan hệ giữa các thành viên ILC. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cũng là diễn giả tại nhiều trường đại học và hội thảo danh tiếng trong khu vực. Năm 2018, ông được ILC tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch thứ hai của ILC, trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan này. Tới nay, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong 10 ứng cử viên vào ILC thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bầu cử ILC dự kiến diễn ra tháng 11-2021 tại New York.

ĐOÀN CA