Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ lo ngại của các nước về việc những diễn biến gần đây tại Somalia có thể gây ra khó khăn cho tiến trình bầu cử. Đại sứ đề nghị tất cả các bên liên quan cần đặt lợi ích của Somalia lên trên hết trong thực hiện một tiến trình chính trị do Somalia làm chủ và lãnh đạo. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình ở Somalia và khu vực, kêu gọi Chính phủ liên bang Somalia và các bang thành viên bỏ qua những khác biệt, nối lại đối thoại và nỗ lực hơn nữa để đạt được sự đồng thuận chính trị về việc tổ chức bầu cử trên cơ sở Thỏa thuận ngày 17-9-2020.

TTXVN