Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Trưởng ban chỉ đạo, đánh giá cao kết quả công tác về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng trong năm vừa qua, biểu dương nỗ lực của các bộ, ban, ngành liên quan trong khắc phục khó khăn, biến thách thức thành thời cơ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, mạnh, khó lường. Trong năm qua, các bộ, ban, ngành đã thích ứng nhanh chóng với tình hình mới, triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai có hiệu quả ngoại giao trực tuyến, ngoại giao y tế và hợp tác quốc tế phòng, chống dịch bệnh, góp phần đưa quan hệ với các nước và các đối tác đi vào chiều sâu; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh và đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, kịp thời bảo vệ lợi ích của công dân Việt Nam ở nước ngoài... Uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam gia tăng rõ rệt trên trường quốc tế trong năm 2020.

Về trọng tâm công tác trong năm 2021, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo và tham mưu; tiếp tục thích ứng hơn nữa trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu và nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai các kết quả đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, hoàn thành tốt trọng trách Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh mạng...). Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, các bộ, ban, ngành cần quán triệt sâu sắc các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát huy những kết quả tốt, bài học rút ra trong năm 2020, tăng cường hiệu quả các cơ chế phối hợp; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế trong những năm tới.

TRẦN ĐOÀN