leftcenterrightdel
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 8-4.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, phiên họp nhằm đề cao mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn, nâng cao nhận thức về hậu quả bom mìn tại các khu vực xung đột, tái khẳng định cam kết của HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế đối với vấn đề ủng hộ các nỗ lực quốc gia và quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, phục vụ tái thiết, phát triển kinh tế xã hội, đề cao hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn.  

Cũng tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, chương trình nghị sự của HĐBA trong tháng 4-2021 gồm 12 vấn đề định kỳ với 3 cuộc họp định kỳ và 30 cuộc họp chính thức khác. Bên cạnh đó, HĐBA sẽ thảo luận các vấn đề, tình hình khu vực phát sinh trong tháng theo đề nghị của các nước là thành viên HĐBA.

PHƯƠNG LINH