Phát biểu khai mạc, 3 vị đồng chủ trì hội thảo: TS Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế; bà Deborah Paul, Đại sứ Canada tại Việt Nam và ông Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam, đã khẳng định vai trò quan trọng của Công ước Luật Biển trong việc quản lý hoạt động của các quốc gia trên biển trong suốt 25 năm qua. 

Mục tiêu chính của hội thảo là nhằm tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, học giả và quan chức các thành viên ARF trao đổi về những phương thức áp dụng hiệu quả các văn kiện quốc tế về biển, đặc biệt là Công ước Luật Biển nhằm giải quyết các thách thức trong quản lý biển hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức về các thách thức an ninh biển đang nổi lên; chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn, xác định cơ hội, giải pháp thúc đẩy hợp tác về biển giữa các thành viên ARF.

ĐOÀN CA