Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu sắc và hiệu quả; tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2021) trong năm 2021; thúc đẩy hợp tác thương mại cân bằng và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD/năm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, xây dựng Cộng đồng ASEAN; thúc đẩy phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cũng nhất trí ASEAN cần giữ vững đoàn kết, tiếng nói chung và vai trò trung tâm, kiên trì các nguyên tắc đã nhất trí, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

ĐOÀN CA