Đồng chí Hoàng Bình Quân thông báo một số nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây, về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao sự hợp tác giữa Đảng ta và Đảng PT, cho rằng đây là một trong những hình mẫu hợp tác tiêu biểu trên kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại khu vực Mỹ Latinh; trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân đồng chí Alberto Anaya và Đảng PT dành cho Việt Nam, nhất là về lập trường nhất quán ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông; đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-1975 / 5-2020), các biện pháp triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Alberto Anaya khẳng định, Đảng PT trước sau như một ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng chí Alberto Anaya cũng thông báo với đồng chí Hoàng Bình Quân một số nét lớn về tình hình Đảng Lao động, tình hình Mexico và phong trào cánh tả, tiến bộ khu vực Mỹ Latinh gần đây; khẳng định mong muốn đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó thân thiết và hợp tác nhiều mặt giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ trên các kênh Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Mexico-Việt Nam.

TRUNG ĐỖ