Trong các bức điện có đoạn viết: “…Chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà LB Nga đạt được trong việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của LB Nga trên trường quốc tế”... “Năm 2019, hai nước chúng ta kỷ niệm 25 năm Ngày ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga. Chúng tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống quan hệ, với tiềm năng to lớn và kinh nghiệm hợp tác nhiều thập kỷ qua cùng quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp phát triển ở mỗi nước…”.

TTXVN