Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm qua bất chấp mọi khó khăn, kể cả trong thời Covid-19; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt 45 năm qua. 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith đều nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào có được hôm nay không thể thiếu sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng Lào-Việt, những người đã hy sinh xương máu để giúp hai nước có được nền độc lập hôm nay. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao Lào cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả và chí tình chí nghĩa của Đảng và nhân dân Việt Nam trong suốt 45 năm qua, đồng thời tin tưởng rằng trên nền tảng vững chắc đã được thử thách qua nhiều năm tháng, quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó và hiệu quả hơn.

TTXVN