I. Thư, điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có: 12 thư, điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Công nhân Bangladesh. (Bangladesh), Đảng Nur Otan Kazakhstan (Kazakhstan), Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc), Đảng Đoàn kết và Phát triển Myanmar (Myanmar), Đảng Dân chủ Mông Cổ (Mông Cổ), Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (Nhật Bản), Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (Sri Lanka), Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Văn phòng Chủ tịch nước Lào.

Thư, điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Công nhân Ireland (Ireland), Đảng Cộng sản Anh mới (Anh), Đảng cánh tả Belarus "Thế giới Công bằng" (Belarus), Đảng Cộng sản Bulgaria (Bulgaria), Đảng Lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bulgaria (Bulgaria), Đảng Những người Cộng sản Bulgaria (Bulgaria), Đảng Cộng sản tại Đan Mạch, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản những người Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Nam Tư mới Serbia and Montenegro,  Đảng Cộng sản Tây Ban Nha, Liên minh Dân tộc Galicia, Tây Ban Nha, Ban Quốc tế Đảng bộ Moscow, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng bộ Thành phố Saint Peterburg của Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

leftcenterrightdel
 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Thư, điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Đoàn kết Argentina (Argentina), Đảng Cộng sản Bolivia (Bolivia), Đảng Cộng sản Brazil (Brazil), Đảng Cộng sản Chile (Chile), Đảng Cộng sản Colombia (Colombia), Đảng Mặt trận rộng rãi Dominicana (Dominicana), Đảng Thay đổi và cải biến Quốc gia Dominicana (Dominicana), Đảng Cộng sản Lao động Dominicana (Dominicana), Đảng Cộng sản Ecuador (Ecuador), Đảng Cách mạng Thể chế Mexico (Mexico), Đảng Lao động Mexico (Mexico), Đảng Cộng sản Paraguay (Paraguay), Đảng Mặt trận Rộng lớn Paraguay (Paraguay), Mặt trận Cánh tả Giải phóng Uruguay (Uruguay), Đảng Mặt trận rộng rãi Uruguay (Uruguay).

Thư, điện mừng từ các nước Trung Đông-châu Phi, gồm: Đảng Cộng sản Ai Cập (Ai Cập), Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập (Ai Cập), Hạ viện Ai Cập (Ai Cập), Đảng Cộng sản Iraq (Iraq), Đảng Cộng sản Lebanon (Lebanon), Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Morocco (Morocco), Liên minh Chủ nghĩa xã hội của các lực lượng bình dân Morocco (Morocco), Đảng Cộng sản Nam Phi (Nam Phi), Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Nam Phi), Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (Namibia), Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (Palestine), Đảng Cách mạng Tanzania. (Tanzania).

II. Điện mừng của các tổ chức quốc tế, gồm: Hội nghị thường trực các đảng chính trị Mỹ La tinh và Caribe (COPPPAL), Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới”.
III. Thư, điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân, gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, Công đoàn Liên minh giai cấp Brazil, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, Ủy ban Liên lạc các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (Hoa Kỳ), Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia tại Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha, Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Liên hiệp Phụ nữ quốc gia Venezuela, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam, Văn phòng Phó chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela phụ trách vấn đề phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ Singapore, Quỹ Quốc tế Singapore, Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới.

IV. Thư, điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm:
Các Đại sứ quán: Angola, Chile, Haiti, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà nước Palestine, Panama, Trung Quốc, Uruguay, Venezuela.
V. Thư, điện mừng của cá nhân: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

VI. Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong đã trải qua thử thách của dân tộc Việt Nam, là tấm gương quên mình trong cuộc đấu tranh giành tự do cho dân tộc và vì tương lai xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thực hiện "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh-người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế.

VII. Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp gửi tới Đại hội XIII nêu rõ: "Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới, hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình".

VIII. Gửi tới Đại hội XIII của Đảng lời chúc mừng chân thành, Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn khẳng định: "Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển về mọi mặt. Việc thực hiện thành công chính sách đổi mới cùng với hàng loạt cải cách kinh tế, chính trị trên cơ sở “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. Sự ổn định chính trị-xã hội tiếp tục được tăng cường, quốc phòng, an ninh được củng cố và những đóng góp tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực được tất cả các nước đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng kết quả chính trị của Đại hội XIII sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist nêu: "Đại hội XIII có tầm quan trọng và vai trò lịch sử đối với công cuộc xây dựng xã hội XHCN tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái và đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới ứng phó thành công cả hai mối nguy hiểm kép này. Những thành tựu này của Việt Nam cũng thể hiện rõ tính ưu việt của hệ thống XHCN và bản chất nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin".

IX. Chúc mừng Đại hội XIII, sự kiện trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điện mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản nêu: "Cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và thắng lợi lịch sử của cuộc đấu tranh đó đã cống hiến to lớn vào xây dựng hòa bình ở châu Á và thế giới ngày nay. Chúng tôi chúc đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội".

X. Khẳng định những người cộng sản Anh luôn ghi nhớ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng để giành độc lập, tự do cho dân tộc, Điện mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn viết: "Đất nước các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chuyển mình cả về kinh tế và xã hội để trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho các nước và các đảng cộng sản anh em trên thế giới đã thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế".

XI. Điện mừng của Đảng Cộng sản Hy Lạp khẳng định: "Nhân dân thế giới luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh ấy đã đi vào lịch sử như một bản “anh hùng ca” của thời đại. Đảng Cộng sản Hy Lạp xin chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và qua đại hội, gửi lời chào nồng nhiệt đến những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam-những người là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong công cuộc cách mạng lịch sử của mình".

XII. Điện mừng của Đảng Cộng sản Czech-Moravia nêu rõ: "Dưới sự lãnh đạo thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước của các đồng chí phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và uy tín quốc tế cao của Việt Nam, với vai trò là nhân tố bảo đảm cho ổn định, hòa bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Á, đã khẳng định sự đúng đắn của con đường các đồng chí đã lựa chọn".

XIII. Gửi điện mừng tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng Cộng sản Canada có đoạn đánh giá: "Những tiến bộ về kinh tế-xã hội và chính trị của nước Việt Nam XHCN là nguồn cảm hứng đối với những người cộng sản và nhân dân tiến bộ Canada, những người luôn ghi nhận những hy sinh lớn lao và đấu tranh vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt những năm chiến tranh, cũng như trong giai đoạn tái thiết đất nước. Sự lãnh đạo và những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được minh chứng cho sức mạnh và sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam”.

XIV. Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết: “Tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới”.

“Điều làm nên giá trị và sự đặc biệt của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII chính là sự tham gia đông đảo của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, thể hiện trí tuệ, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam”, Điện mừng của Đảng Cộng sản Jordan khẳng định rõ.

XV. Điện mừng của Đảng Cộng sản Sri Lanka có đoạn viết: “Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở châu Á, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, luôn duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự xã hội, đồng thời thụ hưởng sự phát triển kinh tế-xã hội liên tục, qua đó vai trò của quốc gia được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Tất cả những thắng lợi nói trên mà nhân dân Việt Nam giành được là nhờ sự lãnh đạo mẫu mực của Đảng Cộng sản Việt Nam”.