Sau khi kết thúc chuyến thăm, đoàn sẽ tiếp tục ở lại dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ ba từ ngày 17 đến 21-9.

Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2019 và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

NGỌC HƯNG