/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/p/14
/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm trực tuyến với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh
go top