Chuyến thăm chính thức CH Pháp của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam góp phần kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp, đặc biệt nhằm triển khai kết quả chuyến thăm chính thức CH Pháp hồi tháng 3-2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi khu vực và thế giới; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp thông qua trao đổi các nội dung và biện pháp cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

THU TRANG