Những năm qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và LB Nga có bước đột phá rõ nét, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm chính thức LB Nga của đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam lần này nhằm duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga. 

NAM THẮNG