Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh năm nay có chủ đề chính là “Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương” với 4 phiên toàn thể và 8 phiên đặc biệt đồng thời. Theo kế hoạch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ hai của diễn đàn về chủ đề Quản lý rủi ro về an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương.

Việc đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển. Chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam cũng đồng thời thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm.

THU TRANG