leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết đánh giá năm 2020, Cục Đối ngoại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Nội bật là chủ động, tích cực tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về những vấn đề quốc tế quan trọng, liên quan đến đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực, cản trở các hoạt động trực tiếp, Cục Đối ngoại đã giúp Bộ Quốc phòng tổ chức thành công chuỗi các hoạt động quốc phòng, quân sự trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị trong thời gian tới, Cục Đối ngoại tiếp tục tập trung vào các mặt công tác tham mưu đối ngoại cả song phương và đa phương; nghiên cứu đối ngoại; lễ tân đối ngoại; quản lý, chỉ đạo công tác đối ngoại toàn quân; đẩy mạnh quan hệ với cơ quan đối ngoại quốc phòng các nước cũng như thông tin tuyên truyền đối ngoại. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề nghị Cục Đối ngoại chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng rằng phát huy những kết quả tốt, bài học rút ra trong năm 2020, Cục Đối ngoại sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ