Phóng viên (PV): Việc Việt Nam tiếp tục cử thêm các lượt sĩ quan tới nhận nhiệm vụ tại các Phái bộ GGHB LHQ có ý nghĩa như thế nào đối với việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Cho đến hôm nay, chúng ta đã cử tròn 100 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ tham gia hoạt động GGHB LHQ ở địa bàn châu Phi, gồm 37 sĩ quan hoạt động độc lập và 63 sĩ quan, nhân viên trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1. Sau hơn 5 năm chúng ta cử quân đi, các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ LHQ. Điều đó được khẳng định qua những đánh giá rất tốt từ lãnh đạo LHQ, Chỉ huy các phái bộ cũng như bạn bè quốc tế đối với các hoạt động của lực lượng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GGHB.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Không chỉ những hoạt động tại phái bộ ở địa bàn triển khai, mà trong nước, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng có những bước phát triển rất mạnh. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, chuẩn bị tiền triển khai và chỉ huy các lực lượng của ta ở các phái bộ, Cục GGHB Việt Nam hiện đã trở thành một địa chỉ để Việt Nam tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các tổ chức quốc tế như LHQ, ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia có hợp tác quốc phòng.

Nhìn lại quá trình triển khai quân đội tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ, chúng ta rút ra được một số điểm rất đáng chú ý. Điểm đầu tiên cần nhấn mạnh đó là chúng ta đã có nhận thức đúng đắn về việc cử quân tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đây không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên LHQ, sâu xa hơn, còn là hoạt động bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, bằng biện pháp hòa bình. Cụ thể, là tạo môi trường quốc tế thuận lợi để giữ gìn hòa bình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chế độ chính trị, thúc đẩy phát triển. Nhận thức này đối với cán bộ chiến sĩ là rất quan trọng, vì khi đi làm nhiệm vụ mà nhận thức chính trị đầy đủ, rõ ràng, mạnh mẽ, họ sẽ có động lực rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đã đi vào lòng nhân dân trải qua các cuộc kháng chiến và cũng là một tấm gương trên thế giới. Trong thời bình, bộ đội đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Cử quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ, lực lượng của chúng ta đã góp phần làm nổi bật những phẩm chất của người lính Cụ Hồ, được bạn bè quốc tế thừa nhận và khâm phục. Có thể thấy Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ những khả năng vượt trội khi ra hoạt động tại môi trường đa quốc gia. Ví dụ như khả năng thích nghi, khả năng học tập, đúc rút kinh nghiệm, khả năng tổ chức chỉ huy - tham mưu và đặc biệt là tính kỷ luật. Tất cả những yếu tố ấy làm bạn bè các nước rất khâm phục.

Các đồng chí đều trưởng thành về nhiều mặt sau mỗi lần đi hoạt động tại phái bộ, trưởng thành về phẩm chất chính trị, ngoại ngữ cũng như kỹ năng hoạt động. Đặc biệt là trưởng thành về bản lĩnh anh Bộ đội Cụ Hồ, môi trường nào cũng sống, khó khăn thế nào cũng tìm cách vượt qua, trong mọi tình huống đều hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những điều rất đáng tự hào!

PV: Lần triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ này có 1 nữ sĩ quan. Đây là nữ sĩ quan thứ 2 của Việt Nam được cử tham gia hoạt động GGHB LHQ theo hình thức cá nhân, góp phần gia tăng tỷ lệ nữ của Việt Nam tham gia nhiệm vụ này. Xin Thứ trưởng cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc đáp ứng mục tiêu của LHQ về tăng số lượng nữ trong lực lượng được cử tới các phái bộ GGHB?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Vai trò của nữ giới trong hoạt động GGHB LHQ luôn được đánh giá cao. Thực tiễn hoạt động GGHB LHQ đã chứng minh rằng phụ nữ trong môi trường khắc nghiệt không hề khác biệt hay thua kém nam giới. Khi sang địa bàn, các đồng chí nữ trong lực lượng của Việt Nam hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Có những đồng chí nhận bằng khen đặc biệt xuất sắc của LHQ.

Cho đến nay chúng ta đã cử hơn 10 đồng chí nữ, trong đó có 10 nữ sĩ quan, nhân viên đang làm nhiệm vụ  tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 và 2 nữ sĩ quan độc lập. Lần triển khai này, Việt Nam tiếp tục cử 1 nữ sĩ quan tham gia dưới hình thức cá nhân ở CH Trung Phi. Đáng chú ý, ở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hiện nay ở Bentiu có một số đồng chí xin ở lại thêm nhiệm kỳ nữa.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Thứ trưởng!

MỸ HẠNH-VIỆT CƯỜNG (ghi)