Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội văn hóa lớn không chỉ của đồng bào Công giáo mà của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Với tinh thần “người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại hội tổng kết những thành tựu, đóng góp to lớn của người Công giáo trong 5 năm qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương. Những đóng góp xứng đáng và thành quả của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn hiện nay chính là sự tiếp nối bề dày truyền thống yêu nước lâu đời và là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước hội nhập sâu rộng vào môi trường kinh tế toàn cầu.

leftcenterrightdel

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ VIII (2018-2023). Ảnh: qdnd.vn.

Một trong những dấu ấn quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo những năm qua chính là sự tham gia toàn diện, hiệu quả vào các hoạt động, chương trình lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước về hiệu quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo là TP Hồ Chí Minh. Bằng tinh thần tự giác, tự chủ và trái tim thiện nguyện, trong 5 năm qua, giáo dân ở Thành phố mang tên Bác kính yêu đã đồng hành cùng ủy ban MTTQ các cấp và hệ thống chính trị thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện về giáo dục, y tế, dân sinh… với số tiền quyên góp lên đến 352 tỷ đồng. Đặc biệt, nghĩa cử hiến máu nhân đạo trong cộng đồng giáo dân đã trở thành phong trào hành động tự giác, rộng khắp với hơn 31.000 lượt người tham gia hiến máu. Dòng máu nhân đạo của bà con giáo dân đã hòa vào dòng máu của nhân dân cả nước, chung nhịp đập trái tim yêu nước của đồng bào 54 dân tộc anh em trên khắp đất nước.

 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”; “Xây dựng trong hội thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống của dân tộc, tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”… là mục tiêu, phương châm hành động của đồng bào Công giáo hiện nay và trong những năm tới. Trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội, vận hội lớn nhưng cũng không ít những thách thức, khó khăn. Để có đủ tiềm lực biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực xây dựng đất nước phát triển bền vững, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của đất nước ta chính là tinh thần đoàn kết. Đồng bào Công giáo và các tầng lớp nhân dân cả nước đồng sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí những ngày hội lớn của đồng bào Công giáo, chúng ta lại nhớ những lời dạy và tình cảm thiêng liêng, ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1964, trong thư gửi Hội nghị Đại biểu đồng bào theo đạo Thiên chúa toàn miền Bắc, Bác Hồ đã viết: “Tôi rất vui lòng thấy đồng bào Công giáo các giới hăng hái tham gia mọi công việc xây dựng nước nhà... Các cháu Công giáo đi học ngày càng đông và càng tiến bộ... Con đường yêu nước mà đồng bào đang đi là hoàn toàn đúng. Tôi mong các cụ phụ lão, các vị giám mục và linh mục hăng hái khuyến khích tín đồ trong mọi công việc ích nước, lợi dân”. Những lời nhắn gửi của Người đã trở thành di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho tư duy, hành động của đồng bào Công giáo vì mục tiêu sống phúc âm giữa lòng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PHAN TÙNG SƠN