Thực tế cho thấy, một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện Phong trào TĐQT, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” những năm qua là các cơ quan, đơn vị rất chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Đội ngũ cán bộ tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực sự quan tâm chăm lo đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân đoàn 1 và Sư đoàn 308 động viên chiến sĩ trên bãi tập. Ảnh: qdnd.vn

Các cơ quan, đơn vị chú trọng lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu để tập trung khắc phục; tạo chuyển biến mọi mặt của đơn vị, trong đó kiên quyết xử lý, điều chuyển những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật; kiện toàn, bổ sung cho các đơn vị “có vấn đề”, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp… những cán bộ thực sự có năng lực, trách nhiệm, công tâm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì tập thể. Cũng từ “đột phá” về công tác cán bộ, phong trào thi đua, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, không khí dân chủ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của nhiều đơn vị có chuyển biến, tiến bộ rõ nét.

Các gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong Phong trào TĐQT luôn có sức cảm hóa và lan tỏa lớn, nhất là khi những tấm gương tiêu biểu đó là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, với vai trò “đầu tàu” trong phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, cùng với tổ chức Phong trào TĐQT thực chất, hiệu quả, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, chống phô trương, hình thức, che giấu khuyết điểm…, các cấp cần có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về phẩm chất, năng lực và uy tín, thực sự tạo được niềm tin đối với tập thể, với cấp dưới và quần chúng.

Các đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đã và đang tiến hành tổng kết công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp giai đoạn 2019-2024; khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT. Theo kế hoạch của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Quốc phòng được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các ban, bộ, ngành Trung ương. Do vậy, những gương người tốt-việc tốt, ĐHTT trong Phong trào TĐQT được tôn vinh, khen thưởng tại các đơn vị phải thực sự tiêu biểu, thực chất, có sức lan tỏa; chú trọng khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tốt ở những nơi khó khăn, gian khổ; phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để xây dựng điển hình; nhất là xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình toàn diện, điển hình từng mặt công tác, đồng thời tạo phong trào sôi nổi “đua, đuổi kịp và vượt” các ĐHTT.

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Để Phong trào TĐQT phát triển ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, cùng với phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua phù hợp; xác định đúng khâu đột phá…, cần đặc biệt quan tâm đề cao, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, sĩ quan trẻ, các ĐHTT… tiếp tục được tôi luyện, thử thách và khẳng định mình trong thực tiễn, trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, để họ thực sự là những “đầu tàu”, điển hình tiêu biểu, có sức thuyết phục, lan tỏa, lôi cuốn mạnh mẽ trong Phong trào TĐQT của các đơn vị và toàn quân.

 ANH QUÂN