Đây là một trong những hoạt động văn hóa-nghệ thuật trọng điểm, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Điểm cầu TP Hồ Chí Minh diễn ra tại Bến Nhà Rồng, điểm cầu tỉnh Thái Nguyên diễn ra tại Khu di tích lịch sử An toàn khu, Định Hóa.

Bến Nhà Rồng là nơi in dấu bước chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Khu di tích An toàn khu ở Định Hóa (Thái Nguyên) là nơi 70 năm trước, Bác Hồ kính yêu của chúng ta ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Kết nối hai địa danh lịch sử đặc biệt quan trọng này trong một sự kiện văn hóa là dịp để chúng ta có thêm cơ hội cảm thấu sâu sắc giá trị to lớn của khí thế thi đua, của lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, để mỗi người có thêm động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới...

Bảy thập kỷ qua, kể từ khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thế giới chứng kiến nhiều biến động, dân tộc ta cũng trải qua biết bao hy sinh mất mát, gian khổ, thăng trầm. Mệnh lệnh “Tiến lên” trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vạch đường, chỉ lối, soi rọi cho phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thể hiện súc tích, sinh động tư tưởng của Người về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để lo việc nước. Nhờ ánh sáng chân lý ấy, chúng ta đã hội tụ sức mạnh từ “lực lượng vô tận của dân tộc”, “dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng” như lời Bác dạy.

Trải qua thử thách, thăng trầm của lịch sử, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác trở thành di sản văn hóa tinh thần vô giá của dân tộc. Thời đại mới mở ra những vận hội và thách thức mới cho đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế. Tinh thần yêu nước, khí thế thi đua từ mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi tổ chức, cá nhân… luôn là nhân tố tạo nên sức mạnh, nguồn lực to lớn đi đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. TTXVN.

Cảm thấu sâu sắc lời kêu gọi của Bác, chúng ta càng thêm tự hào vì dân tộc ta có Bác, Đảng và nhân dân ta có tư tưởng của Người dẫn lối. Đặc biệt, nơi thành phố được mang tên Người kể từ sau ngày miền Nam giải phóng, niềm vinh dự, tự hào ấy là nguồn lực vô cùng to lớn. Mảnh đất thành đồng Tổ quốc “đi trước về sau” trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nay là “đầu tàu” của cả nước trên con đường đổi mới, hội nhập, tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh, thành phố nghĩa tình.

Mỗi giai đoạn lịch sử, làm theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, thành phố mang tên Người và đồng bào, chiến sĩ cả nước lại có thêm hàng ngàn, hàng vạn “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa” thi đua yêu nước. Người tốt, việc tốt xuất hiện ngày càng nhiều, kết thành ngàn hoa dâng Bác. Xưa là những anh hùng, dũng sĩ trên trận tuyến chống quân thù, là những bà má Sài Gòn dám hy sinh tất cả để nuôi giấu cán bộ của Đảng ngay trong lòng địch. Nay là những trí thức, doanh nhân giàu khát vọng cống hiến; là những chiến sĩ lực lượng vũ trang sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân, là những người dân góp công góp sức làm việc thiện… Mỗi “bông hoa” một hương sắc, dâng lên Bác với tất cả lẽ sống, niềm tin, lòng thiện nguyện và khát vọng cống hiến. Ngàn hoa dâng Bác là sự hội tụ của tinh thần, ý chí, trí tuệ, đạo đức… của thế hệ hôm nay, noi gương Bác, làm theo Bác, mãi mãi đi theo ánh sáng chân lý của Người soi rọi, vì đất nước hưng thịnh, vì dân tộc phồn vinh...

PHAN TÙNG SƠN