Lễ hội tái phục dựng lễ hội tạ ơn rừng truyền thống nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của người Cơ Tu gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Đồng thời, thông qua lễ hội góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, sống gắn bó với rừng của nhân dân, đặc biệt là người dân sống ở vùng biên giới. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần gắn kết bền chặt hơn nữa giữa văn hóa truyền thống với văn hóa giữ rừng trong đời sống đồng bào người dân tộc Cơ Tu.

leftcenterrightdel
 Nghệ nhân Palăng Bưng say mê thổi tù và gọi hồn Tây Giang về vui trong ngày hội.

leftcenterrightdel
 Đồng bào đánh chiêng, nhảy vũ điệu "Tung tung da dá" tại lễ hội.

leftcenterrightdel
Hướng dẫn viên A Ting Pai giới thiệu cho du khách nước ngoài về ý nghĩa của nhà cúng thần rừng.

leftcenterrightdel
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng được tổ chức tại Làng sinh thái di sản Pơ-mu nguyên sinh. 


PƠLOONG PLÊNH (thực hiện)