leftcenterrightdel
 

QĐND Online – Sáng nay (8-4), theo chương trình làm việc của Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng, một số thành viên Chính phủ. Kết quả, với số phiếu tán thành cao (94,79% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng, 12 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số thông tin, hình ảnh hoạt động và phát biểu quan trọng của Thượng tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã trải qua nhiều cương vị công tác, trưởng thành từ một người chiến sĩ nhập ngũ năm 1978 và kinh qua chiến đấu. Cụ thể:

-Tháng 8-1978 đến 11-1979: Binh nhì, Binh nhất, Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng)

- Tháng 12-1979 đến tháng 4-1980: Binh nhất, Chiến sĩ ôn văn hóa tại Trường Văn hóa Quân khu 1

- Tháng 5-1980 đến tháng 8-1983: Đảng viên (12-1982), Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ, Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Tăng

- Tháng 9-1983 đến tháng 9-1984: Trung úy, Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

- Tháng 10-1984 đến tháng 4-1986: Chi ủy viên, Trung úy, Thượng úy (6-1985), Đại đội phó Kỹ thuật Đại đội 1, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 5-1986 đến tháng 3-1989: Phó bí thư Chi bộ, Đại úy (6-1988), Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 4-1989 đến tháng 8-1990: Đảng ủy viên Tiểu đoàn, Đại úy, Phó tiểu đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 9-1990 đến tháng 9-1993: Đại úy, Thiếu tá (7-1992), Học viên đào tạo Học viện Lục quân

- Tháng 10-1993 đến tháng 3-1996: Thiếu tá, Trợ lý Phòng Tham mưu, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 4-1996 đến tháng 8-1997: Thiếu tá, Trung tá (8-1997), Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 9-1997 đến tháng 11-1999: Đảng ủy viên Trung đoàn, Trung tá, Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (10-1998 đến 6-1999: Học viên đào tạo Đại học đại cương, Học viện Hậu cần)

- Tháng 12-1999 đến tháng 7-2001: Phó bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Trung tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 8-2001 đến tháng 5-2003: Trung tá, Thượng tá (9-2001), Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (9-2001 đến 7-2002: Học viên đào tạo Sư đoàn trưởng, Học viện Lục quân)

- Tháng 6-2003 đến tháng 10-2003: Đảng ủy viên Sư đoàn, Thượng tá, Phó sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Tháng 11-2003 đến tháng 7-2008: Phó bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Thượng tá, Đại tá (9-2005), Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (9-2006 đến 8-2007: Học viên Lớp đào tạo Chiến dịch - Chiến lược, Học viện Quốc phòng)

- Tháng 8-2008 đến tháng 1-2009: Đảng ủy viên Quân đoàn, Đại tá, Phó tư lệnh Quân sự Quân đoàn 1

- Tháng 2-2009 đến tháng 5-2010: Đảng ủy viên Quân đoàn, Đại tá, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn 1

- Tháng 6-2010 đến tháng 9-2011: Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn, Đại tá, Thiếu tướng (8-2010), Tư lệnh Quân đoàn 1 (9-2007 đến 12-2011: Nghiên cứu sinh, Học viện Quốc phòng)

- Tháng 10-2011 đến tháng 2-2014: Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, Trung tướng (9-2013) Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

-Từ tháng 3-2014 đến tháng 3-2016: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1; (từ tháng 2 đến tháng 6-2014: Học viên dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Tháng 1-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

- Từ tháng 4-2016 đến tháng 5-2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- Từ tháng 5-2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Trung tướng, Thượng tướng (9-2017), Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 -Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII

- Từ ngày 8-4-2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

Thay mặt Đảng bộ Quân đội phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trình bày tham luận rất ấn tượng với chủ đề “Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, đồng chí đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

Một là, tập trung lãnh đạo Quân đội, các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghiên cứu xác định chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài, hoá giải nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và công cuộc lao động hòa bình của Nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang thăm và kiểm tra các đơn vị quân đội. 

Hai là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; trọng tâm là khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò của Quân đội, Công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ các cấp gắn kết chặt chẽ với thế trận phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước. Coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhất là dân quân biển, dân quân thường trực, cơ động và lực lượng động viên khẩn cấp. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả các đoàn, khu kinh tế - quốc phòng ở vùng biên giới, biển, đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm, tạo thế trận, “phên dậu” vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

leftcenterrightdel
Các hoạt động đối ngoại của Thượng tướng Phan Văn Giang. 

Ba là, tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín quốc tế, củng cố vị thế chiến lược của đất nước, Quân đội, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

leftcenterrightdel
 

Chiều 28-3 vừa qua, Thượng tướng Phan Văn Giang là một trong 5 ủy viên Bộ Chính trị được phân công quán triệt chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 28-3.

Chuyên đề của đồng chí được đánh giá rất cao với những trình bày, phân tích sâu sắc, ấn tượng.

Đồng chí khẳng định: Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra.

leftcenterrightdel
 

Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hai nội dung lớn trong chuyên đề này gồm: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam đã được đồng chí Phan Văn Giang phân tích làm rõ một cách sâu sắc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Đặc biệt, khi quán triệt chuyên đề, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Phải có chiến lược lâu dài, sách lược mềm dẻo, đúng đắn đối với vấn đề Biển Đông. Theo đồng chí, châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á là khu vực có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

leftcenterrightdel
 

“Chúng ta phải giải quyết một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, chiến lược, kiên định, nhưng phải có sách lược mềm dẻo, đúng đắn để giải quyết phù hợp các tình huống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế mà trên Biển Đông là thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông) của các nước ASEAN với một số nước khác và tiến tới xây dựng COC (Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông - PV)”, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Về xây dựng quân đội, đồng chí nhấn mạnh: "Xây dựng Quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống".

leftcenterrightdel
 

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung cuối năm 2020 vừa qua, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng là nhà lãnh đạo xông xáo, lăn lộn cùng quân và dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí đã thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng có mặt kịp thời ở thực địa những nơi xảy ra sự cố thảm họa thiên tai, chỉ đạo tích cực khắc phục hậu quả; nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có nhiều giải pháp “chưa có tiền lệ” được bộ đội và nhân dân hết sức tin tưởng, đồng thuận.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc gặp mặt các thân nhân liệt sĩ .
leftcenterrightdel
Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận những nỗ lực của phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp trong bão lũ lịch sử ở miền Trung.

Tại cuộc gặp mặt các thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, Thượng tướng Phan Văn Giang đã kìm nén những giọt nước mắt và có phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm thể hiện ý chí, tình cảm, trách nhiệm chính trị lớn lao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với hi sinh, thiệt hại của bộ đội, đồng bào nơi vùng lũ. Đồng chí cũng rất quan tâm, sâu sát và gần gũi động viên các phóng viên báo chí, trong đó có phóng viên Báo Quân đội nhân dân đang tác nghiệp tại hiện trường vùng lũ thời điểm đó.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

del
Thông tin tác giả

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH - TRỊNH VĂN DŨNG

Nội dung: NGUYỄN VĂN MINH

Trình bày, đồ họa: VĂN PHONG - VIỆT HƯNG - THANH HƯƠNG - LAM ANH 

Ảnh: TRỌNG HẢI, QĐND, TTXVN, DAIHOIDANG.VN