leftcenterrightdel
 
del
Thông tin tác giả

Chỉ đạo thực hiện: Đại tá NGÔ ANH THU, Phó tổng biên tập

Tổ chức thực hiện: Đại tá NGUYỄN VĂN MINH - Thượng tá TRỊNH VĂN DŨNG

Nội dung: Báo Quân đội nhân dân

Trình bày, đồ họa: VĂN PHONG - MINH NGỌC

Ảnh: Báo Quân đội nhân dân