leftcenterrightdel
 

del
Thông tin tác giả

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH - TRỊNH VĂN DŨNG

Nội dung: VĂN PHONG

Ảnh: TRỌNG HẢI và CTV

Kỹ thuật, đồ họa: PHẠM HÀ