Với chức năng tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, thủ trưởng Cục Xe - Máy các nội dung về công tác kỹ thuật TTG; chỉ đạo, quản lý, BĐKT TTG theo Điều lệ Công tác Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành (1999 - 2024), Phòng Kỹ thuật TTG luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy TCKT, Cục Kỹ thuật binh chủng trước đây, trực tiếp là Cục Xe - Máy hiện nay, đồng thời được sự hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng cấp trên và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hệ thống quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác kỹ thuật của ngành và các chế độ công tác kỹ thuật từ cấp cơ sở đến cấp chiến lược đã cơ bản đi vào nền nếp, thống nhất, chính quy.

Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn của ngành, tập thể Phòng Kỹ thuật TTG đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác BĐKT, làm tốt chức năng tham mưu cho Cục Kỹ thuật Binh chủng, Cục Xe - Máy, TCKT, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, sử dụng và dự trữ mua sắm xe TTG thế hệ mới, thu hồi xe TTG ngoài biên chế ở các đơn vị về cất giữ tại kho cấp chiến lược; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng và đồng bộ TBKT TTG cho các đơn vị theo đúng quyết định, mệnh lệnh của trên.

leftcenterrightdel

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe tăng T-54B cải tiến trước khi bàn giao cho Lữ đoàn 405, Quân khu 3.

Nổi bật là việc Phòng phối hợp với cơ quan và trực tiếp chỉ đạo thực hiện Dự án "Cải tiến xe tăng T-54B", hoàn thành cải tiến 100% số lượng xe của dự án, đưa vào trang bị quân sự và điều động về các đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu theo quyết định của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng TTG trong Quân đội. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện phương án cải tiến xe tăng T-54B giai đoạn 2, báo cáo thủ trưởng các cấp để xin chủ trương của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2019 đến nay, ngành Kỹ thuật TTG, trực tiếp là Phòng Kỹ thuật TTG đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức cấp phát, điều chuyển hơn 200 xe TTG cho các đơn vị, thu hồi về kho cấp chiến lược gần 100 xe, loại khỏi biên chế hơn 10 xe chuyển sang làm hiện vật trưng bày tại các bảo tàng. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức BĐKT tốt cho trang bị TTG làm nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ trọng đại của đất nước, Quân đội; chỉ đạo vận chuyển an toàn và BĐKT tốt cho hơn 300 xe TTG tham gia các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược trên các hướng chiến trường, diễn tập tác chiến phòng thủ các Quân khu, diễn tập thực binh có bắn đạn thật của các Quân đoàn theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt chương trình thực hiện Nghị quyết 382, nay là Nghị quyết 1656 của Quân ủy Trung ương, Ngành KT TTG đã tổ chức sửa chữa đồng bộ hàng trăm lượt xe TTG cho các tiểu đoàn thuộc các trung, lữ đoàn TTG toàn quân; đồng bộ hàng chục xe chở tăng Maz-537 cho các đơn vị toàn quân; đồng bộ diesel hóa hơn 100 xe thiết giáp BTR-152 tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Sau sửa chữa đồng bộ đã khôi phục tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của xe TTG góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng TTG toàn quân...

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị TTG toàn quân được triển khai toàn diện có chất lượng; chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí TBKT TTG với hệ số kỹ thuật được duy trì tốt, đồng bộ, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đối với việc nâng cao chất lượng sửa chữa, đồng bộ xe TTG và sản xuất vật tư kỹ thuật TTG, 5 năm qua các nhà máy, xưởng sửa chữa trong toàn quân đã tổ chức sửa chữa vừa, sửa chữa lớn và sửa chữa đồng bộ được hàng trăm xe TTG, xe công trình; cơ động sửa chữa chuyên ngành vũ khí, thông tin, quang học, ổn định trên xe TTG cho hơn 900 lượt xe.... góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, đòi hỏi ngành Kỹ thuật Quân đội nói chung và ngành Kỹ thuật TTG nói riêng phải có đủ năng lực, phương tiện làm chủ kỹ thuật nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Chính vì vậy, thời gian qua, Phòng Kỹ thuật TTG đã tham gia chỉ đạo huấn luyện bổ túc, nâng bậc thợ cho các đối tượng thợ sửa chữa, nhân viên kỹ thuật ngành TTG, lái xe chở tăng, xe bệ Tên lửa-Khí tài đặc chủng theo kế hoạch hàng năm; phối hợp với Binh chủng TTG tổ chức tập huấn, huấn luyện khai thác, sử dụng xe tăng T-90S, xe tăng T-54B cải tiến cho các đơn vị toàn quân. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân năm 2017 và 2022; thông qua đó đã tạo sự thống nhất, chính quy nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý, khai thác TBKT TTG và củng cố nâng cấp TBKT, cơ sở kỹ thuật TTG của các đơn vị toàn quân.  

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy kiểm tra công tác sửa chữa đồng bộ xe TTG tại Lữ đoàn 94/TCII.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở nghiên cứu, cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong và ngoài quân đội xây dựng các đề tài, nhiệm vụ khoa học quân sự, tập trung vào nghiên cứu, chế thử vật tư kỹ thuật để BĐKT cho xe TTG hiện có và mới mua sắm, cải tiến hiện đại hóa, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong việc duy trì và nâng cao tình trạng kỹ thuật, tình trạng đồng bộ của trang bị. Phòng Kỹ thuật TTG đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn được hơn 30 bộ tài liệu chuyên ngành kỹ thuật TTG; xây dựng danh mục cơ số vật tư kỹ thuật TTG sẵn sàng chiến đấu cho các chủng loại xe TTG; xây dựng Bộ định mức chi phí cho sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa xe TTG tại đơn vị; rà soát, chỉnh sửa Hướng dẫn Công tác kỹ thuật TTG theo Điều lệ Công tác Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành năm 2023; rà soát, bổ sung, tinh giảm sổ sách, mẫu biểu ngành TTG tạo sự thống nhất, chính quy, hiệu quả trong công tác kỹ thuật TTG toàn quân.

Thực hiện Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng nước ta và Bộ Quốc phòng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, năm 2017 ngành đã tổ chức huấn luyện bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất xe TTG cho 30 cán bộ, nhân viên kỹ thuật của quân đội Lào tại Việt Nam. Tháng 10-2018 ngành đã cử đội thợ sửa chữa sang BĐKT cho số xe TTG tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào. Năm 2024, Phòng cử cán bộ sang tập huấn, huấn luyện khai thác, sử dụng và sửa chữa hệ thống ổn định, hệ thống điện trên xe TTG cho lực lượng TTG của quân đội Lào. Từ năm 2017 đến năm 2019, ngành đã đảm bảo gần 200 mặt hàng vật tư, trang thiết bị thiết yếu để viện trợ cho quân đội Lào theo đề nghị của bạn.

leftcenterrightdel

Phòng Kỹ thuật Tăng thiết giáp đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, tháng 6-2023. 

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên, trong những năm qua Phòng Kỹ thuật TTG luôn là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Kỹ thuật Binh chủng, Cục Xe - Máy. Từ năm 2017 đến nay, Phòng liên tục được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2019 và năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Năm 2023, lần thứ hai Phòng vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba...

Đại tá LÊ ĐỨC THÀNH, Trưởng phòng Kỹ thuật Tăng thiết giáp, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.