Để công tác SSCĐ, bảo đảm an toàn trong dịp Tết được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng đã cử các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế để khắc phục và động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực chuẩn bị vui xuân, đón Tết. Qua kiểm tra của các đoàn công tác cũng như thực tế những năm qua cho thấy, bên cạnh những kết quả tốt thì một số cơ quan, đơn vị vẫn còn biểu hiện lơ là, chủ quan, xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn. Cá biệt, một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng mất an toàn trong trực canh, canh gác, trong phòng, chống cháy nổ và trong chấp hành pháp luật, để xảy ra mất an toàn giao thông. Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do chủ quan, trong đó một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý kỷ luật và duy trì nghiêm túc chế độ trực, tuần tra, canh gác. Bên cạnh đó, do tâm lý “ngày Tết” nên việc bảo đảm duy trì kỷ luật, thực hiện các chế độ, nền nếp, nội quy, quy định thiếu chặt chẽ, nhận thức về nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông của một số cán bộ, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động còn hạn chế. Ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành lễ tiết tác phong… của một số quân nhân chưa nghiêm, còn biểu hiện đơn giản.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Quân đoàn 3) luyện tập văn nghệ chuẩn bị đón Tết. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Vui xuân, đón Tết là nhu cầu chính đáng và thiết yếu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Song để quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật và tổ chức cho bộ đội tham gia tốt các hoạt động trong dịp này là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị. Cùng với các hoạt động bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và thực hiện tốt theo kế hoạch, duy trì nghiêm túc các chế độ, nhất là trực SSCĐ, tổ chức cho bộ đội vui chơi, giải trí. Chỉ huy các đơn vị thường xuyên liên hệ, hiệp đồng với các địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình; phối hợp quản lý chặt chẽ quân nhân. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tổ chức các tổ, đội kiểm soát quân sự phối hợp với công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương nơi đóng quân để kiểm tra, chấn chỉnh, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội.

Để cơ quan, đơn vị đón Tết, vui xuân lành mạnh, an toàn và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong dịp Tết, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Cùng với tăng cường chế độ trực SSCĐ, các cơ quan, đơn vị duy trì quân số theo đúng quy định, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nắm bắt kịp thời và giải quyết tốt những tâm tư, nguyện vọng cũng như quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ là một trong những biện pháp tốt nhất để mỗi cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MAI CHU ANH