Nói rồi anh phân trần: Phải nói rằng, tuyệt đại đa số cán bộ chủ chốt tham gia bỏ phiếu tín nhiệm thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm; không vì quen thân, không vì định kiến cá nhân mà đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đó là những lá phiếu mang tín hiệu mừng. Bởi lá phiếu ấy mang tinh thần “dĩ công vi thượng”, đặt việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết.

Nhưng có nhiều cán bộ do định kiến, thói đố kỵ, hẹp hòi, ganh ghét, thậm chí có biểu hiện cục bộ, bè cánh, lợi ích nhóm nên cố tình đánh giá thiếu khách quan, trung thực, chỉ bỏ “tín nhiệm cao” cho những người thân quen và “gạch nát giấy” để hạ bệ những cán bộ cương trực, nhiệt huyết, giỏi hơn mình, không theo phe cánh của mình... Đó là những lá phiếu đáng buồn!

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Tuyengiao.vn

Đối với cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, đây là một dịp tốt để bản thân xem lại mình. Có cán bộ dẫu kết quả “tín nhiệm cao” chỉ quá bán nhưng bản thân và tổ chức xét thấy làm việc luôn vì tập thể, vì lợi ích chung, vì sự tiến bộ của đồng chí, đồng đội; không tư lợi, vun vén cá nhân. Cho nên họ vẫn kiên trì, giữ nhiệt huyết, đạo đức cách mạng, không phải vì một vài lá phiếu mà đánh mất phẩm chất của mình, sống mặt trái-phải. Đó là tín hiệu mừng cho Đảng.

Tuy nhiên, đâu đó có cán bộ “uốn lòng” nhằm được những lá phiếu “tín nhiệm cao”. Đó là hệ lụy buồn cho tổ chức, rộng hơn là mối nguy cho Đảng. Vì những cán bộ ấy sống “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, chỉ mong đẹp mặt, đẹp lòng tất cả mọi người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng... Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Đó cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Làm được điều đó thì mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần “dĩ công vi thượng”; từng cấp ủy, tổ chức đảng phải kiên định nguyên tắc Đảng; không đồng nhất việc lấy phiếu tín nhiệm thay thế cho những buổi sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Có như vậy, mới hết những vui-buồn quanh lá phiếu.

DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.