Tính đến nay, đã có gần 40 đối tượng bị khởi tố khi thực hiện các "chuyến bay giải cứu" trong đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thanh lọc những cán bộ, đảng viên biến chất, thờ ơ, vô cảm trước sức khỏe, sinh mệnh của nhân dân để tư lợi.

Thờ ơ, vô cảm là trạng thái trơ lỳ của cảm xúc, dửng dưng với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Nguy hiểm là căn bệnh này đang ngấm ngầm vào một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nhận diện căn bệnh này không khó vì nó biểu hiện bằng hành vi trong hoạt động công vụ hằng ngày, đó là thái độ thờ ơ, cầm chừng, né tránh trong công việc; tắc trách trong xử lý công vụ, gây khó khăn, cản trở trong bộ máy hành chính, thấy việc cần phải làm nhưng không làm hoặc cố tình kéo dài gây nhũng nhiễu để vụ lợi... 

leftcenterrightdel
Tranh minh họa:VTV 

Căn bệnh thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm thực sự nguy hiểm vì nó tấn công từ trong ra; là một trong các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà Đảng ta từng chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Về lâu dài, sẽ làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của nhân dân với Đảng nếu không kịp ngăn chặn.

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 05 thực hiện một số điều trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, đảng viên quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ quan; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân sẽ bị xem xét kỷ luật. Đây là động thái mạnh, thể hiện sự quyết liệt của Đảng ta trong lộ trình điều trị, cắt bỏ những ung nhọt, mầm mống của căn bệnh thờ ơ, vô cảm.

Chữa bệnh thờ ơ, vô cảm không thể tiến hành một sớm một chiều. Vì là căn bệnh của ý thức, do đó, ngoài sự nỗ lực của bản thân, cần sự đấu tranh quyết liệt của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Trước hết, cấp ủy các cấp cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là giáo dục tư tưởng, để mỗi người thấy rõ vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động.

Để lấy cái tốt dẹp cái xấu, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết những bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng trong dân. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Song hành với đó, cần thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; qua đó sàng lọc, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

PHẠM KIÊN