Tiền lương luôn là vấn đề được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của bản thân, gia đình; đồng thời có ý nghĩa quyết định trong việc tạo động lực, khuyến khích người lao động làm việc, cống hiến, thúc đẩy sự phát triển của mọi tổ chức nói riêng, đất nước nói chung.

Tiền lương cũng thể hiện sự phát triển hay đứng im hoặc tụt lùi của xã hội.

Thực tế nhiều năm qua, chính sách tiền lương của nước ta còn có những hạn chế, bất cập, nhất là còn nặng tính cào bằng, bình quân, chưa bảo đảm tốt cho cuộc sống, chưa thu hút và phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của người lao động; không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QĐND 

Thật vô lý khi cán bộ có chức vụ, trách nhiệm cao mà lương nhiều hơn nhân viên không đáng kể. Thậm chí, nhiều trường hợp lương của người đứng đầu còn thấp hơn cả nhân viên cấp dưới vì thua về cấp hàm, thâm niên công tác...; cán bộ cấp cao đã nhiều năm cống hiến nhưng lương thấp hơn cử nhân trẻ vừa vào làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thấp hơn cả thu nhập của nhiều đối tượng hành nghề tự do, làm những công việc đơn giản; lương của người lao động chính đang phải nuôi cả gia đình lại thấp hơn lương của người già đã nghỉ hưu-đối tượng không cần tiêu dùng nhiều nữa...

Những bất hợp lý trên đã gây ra biết bao hệ lụy: Không chỉ dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám”, kìm hãm sự phát triển, mà còn khiến rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sống được bằng lương, thường phải tìm cách kiếm thêm thu nhập; một bộ phận không nhỏ đã làm những việc trái đạo đức và pháp luật, thậm chí tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

Chính phủ đang trình Trung ương Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 1-7-2024. Dư luận nhân dân kỳ vọng, trong lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, những bất hợp lý nêu trên sẽ được xem xét, giải quyết triệt để theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TW đã xác định: Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Đồng thời, nội dung cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp cần tạo được sự đột phá theo hướng bảo đảm công bằng, sòng phẳng, trách nhiệm gắn liền với quyền lợi, chi trả đúng công sức, hiệu quả công việc, mức độ cống hiến; ưu tiên thỏa đáng những đối tượng thuộc diện lao động đặc biệt để khuyến khích, thu hút nhân tài.

Cùng với đó, phải chú trọng bảo đảm lương, phụ cấp xứng đáng cho những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý để vừa góp phần tạo uy tín, danh dự cho đối tượng “tinh hoa”, vừa tạo động lực cho mọi người nỗ lực phấn đấu. Đây cũng là cơ sở đầu tiên giúp đội ngũ cán bộ giữ gìn sự liêm chính, trong sạch, chỉ hành động vì lợi ích chung chứ không cần tham nhũng, tiêu cực!

CÁT HUY QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.