Theo đó, cùng với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), các đối tượng: Công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở các nhà máy, xí nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cần được bổ sung vào diện được thuê nhà ở công vụ.

Đây là những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn cuộc sống và yêu cầu xây dựng LLVT trong giai đoạn mới. Việc cải tiến chính sách tiền lương, bảo đảm nhà ở cho các đối tượng thuộc LLVT là những giải pháp mang tính nền tảng, là nhân tố quyết định của công tác hậu phương Quân đội. Cùng với các lực lượng chủ yếu: Sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ; lực lượng công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, kho, xưởng... là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng và cần thiết, cấu thành sức mạnh tổng hợp của LLVT. Đặc biệt, trong Quân đội, đại đa số nguồn nhân lực này đều lao động, công tác ở môi trường đặc thù, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế-xã hội khó khăn, nhiều nơi môi trường làm việc có yếu tố độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Với khoản thu nhập ít ỏi từ tiền lương hiện nay, nếu không có các chính sách ưu tiên, hỗ trợ về nhà ở, sẽ vô cùng khó khăn trong việc giữ chân, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân tài vào khu vực này.

leftcenterrightdel
Khu nhà công vụ của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3). Ảnh: qdnd.vn  

Thực tế những năm qua, nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, một bộ phận nguồn nhân lực trong LLVT xuất hiện những biến động. Việc bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thay thế ở các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp... rất khó khăn. Nguyên nhân chính là thu nhập không đủ sống, rất nhiều người không có nhà ở, thiếu điều kiện để an cư lạc nghiệp.

Cải thiện tiền lương cho LLVT là đòi hỏi cấp bách. Bên cạnh đó, cải thiện môi trường, điều kiện để nhân lực LLVT thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn cung về nhà ở xã hội, thuê nhà công vụ... cũng là đòi hỏi cấp thiết. Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra. Chuẩn hóa, hiện đại hóa nguồn nhân lực là nhân tố, giải pháp quyết định. Giữ chân nhân lực, thu hút nhân tài cho LLVT, vì thế, là vấn đề vừa mang tính chiến lược, vừa là đòi hỏi cấp bách.

Trong môi trường lao động đặc thù, các chế độ, chính sách hướng đến LLVT cũng phải mang tính đặc thù. Những vấn đề này cần được luật hóa bằng các điều, khoản thể hiện rõ tính đặc thù, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân lực LLVT an cư lạc nghiệp, tạo môi trường để Quân đội thu hút, sử dụng nhân tài hiệu quả.

THANH KIM TÙNG