Việc Chính phủ ban hành Nghị định 73 không chỉ là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng mà còn góp phần giải tỏa được tâm lý sợ làm sai với quy định hiện hành, sợ bị xử lý trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên. Kịp thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên mạnh dạn đề xuất, thí điểm tháo gỡ, mở lối những vấn đề không còn phù hợp, những tồn đọng kéo dài, những vấn đề chưa được quy chế hiện hành xác định và nhiều vấn đề phức tạp mà sự nghiệp phát triển đất nước đang đặt ra. Nghị định cũng sẽ là cơ sở để đấu tranh với tư tưởng sợ mất lòng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với những khó khăn, vướng mắc, không dám đấu tranh phê phán cái sai, cái xấu. Từ đó tạo nên bước đột phá, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Ảnh: baochinhphu.vn 

Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn khoảng cách khá xa với các nước phát triển. Để sớm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tìm tòi, sáng tạo, đủ bản lĩnh xử lý đúng, giải quyết thấu đáo những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới đang đặt ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những người thấy lợi ích cho dân thì phải hết sức làm, thấy hại cho dân thì phải hết sức tránh. Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khi được thực hiện kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch sẽ tạo cơ hội để cán bộ, đảng viên thực hiện đúng lời căn dặn của Người, quyết tâm hành động quyết liệt, khẩn trương, chủ động xông pha, tiên phong dấn thân vào những công việc khó, nhiệm vụ phức tạp.

Quá trình thực hiện Nghị định 73, chúng ta phải kiên quyết chống việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ. Nghị định đã đề cập rõ việc bảo vệ những cán bộ tốt, những việc làm đúng; không để lợi dụng chính sách, biện pháp khuyến khích, bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che các hành vi tham nhũng, trục lợi, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung sẽ là cú hích hữu hiệu, là động lực quan trọng để cán bộ mạnh dạn giải quyết những việc chưa có tiền lệ, giải quyết những nút thắt, rào cản, những tồn đọng lâu ngày, nhằm làm chuyển biến tình hình theo chiều hướng tích cực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đất nước.

MINH ĐĂNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.