Vị thế, cơ đồ đất nước có được như ngày hôm nay chính là nhờ các thế hệ người Việt Nam đã chắt lọc những kinh nghiệm có được trong lịch sử để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cuộc sống thực tại. Chúng ta sẽ không ai sống được nếu cứ khư khư giữ lại tất cả những gì đã qua, nhưng nếu thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quan với quá khứ thì thật đáng chê trách, thậm chí có tội với lịch sử.

Quá khứ để lại cho chúng ta những bài học thực tiễn rất giá trị cả trong thành công và thất bại. Những việc, những chuyện xảy ra trong quá khứ, trong lịch sử đủ để chúng ta có thời gian chiêm nghiệm, phân tích đúng-sai, hơn-thiệt. Nhớ về quá khứ để biết được những điều hay, tránh được những điều dở, từ đó để mỗi người làm tốt hơn công việc, bổn phận của mình trong cuộc sống hôm nay.

leftcenterrightdel
Xe tăng Quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu 

Lịch sử dân tộc là một dòng chảy không ngừng theo thời gian. Tổ quốc, giang sơn được giữ vững, vẹn toàn như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới những hy sinh cống hiến của bao thế hệ người Việt Nam trong lịch sử, nhất là trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Biết bao thế hệ người Việt Nam đã hiến dâng thân xác của mình vì sự trường tồn của dân tộc, vì độc lập và thống nhất đất nước. Sự hy sinh đó phải được trân trọng, phải được tri ân và phải được lưu truyền trong sử sách để đời đời con cháu tạc dạ, ghi công.

Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai không phải là sự cho phép chúng ta quên đi quá khứ. Những đau thương do chiến tranh để lại vẫn còn hằn sâu trong thân xác và tâm trí của không ít đồng bào ta ở nhiều vùng, miền của Tổ quốc. Có lẽ, không ai hiểu được nỗi đau do chiến tranh gây ra và thấy rõ được những giá trị hòa bình như dân tộc Việt Nam ta, nhân dân Việt Nam ta. Chúng ta đã có được hòa bình phải nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng để giữ cho được nền độc lập, hòa bình đó. Sức mạnh của Việt Nam nói chung, sức mạnh về quân sự, quốc phòng nói riêng chính là niềm tự hào, xác định vị thế của cả dân tộc. Xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Bảo vệ Tổ quốc luôn phải gắn liền với xây dựng và phát triển đất nước, bởi lực có mạnh thì thế mới vững. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai là xu hướng vận động của xã hội đương đại; đồng thời đó cũng chính là bước cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta, nguyện ước của nhân dân ta vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Xin được nhắc lại rằng: Tôn trọng lịch sử, giữ gìn những giá trị của lịch sử vừa là đạo lý, vừa là mệnh lệnh để mỗi chúng ta hôm nay sống tốt hơn, làm được nhiều việc có ích hơn cho đất nước và dân tộc.

LÊ LONG KHÁNH