Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của cả dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi...”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn xác định Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào tiêu biểu của tổ chức công đoàn trên cả nước. Giai đoạn 2015-2020 đã có hơn 1 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong sản xuất với tổng giá trị làm lợi lên tới hơn 198.000 tỷ đồng; có hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi hơn 330.000 tỷ đồng do ĐVCĐ, NLĐ làm chủ. Tổng cộng các sáng kiến và đề tài trong 5 năm qua đã làm lợi cho đất nước gần 530.000 tỷ đồng. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN. 

Tuy nhiên, có một thực tế là mặc dù Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong ĐVCĐ, NLĐ đạt được nhiều kết quả nổi bật trong những năm qua, song nhìn toàn diện, việc phát động, tổ chức phong trào ở một số nơi, một số tổ chức công đoàn vẫn còn những mặt hạn chế. Một trong những hạn chế phải kể đến là công tác tuyên truyền vận động của các cấp công đoàn chưa sâu, thiếu thường xuyên dẫn tới việc phát triển phong trào chưa đều khắp, sức lan tỏa chưa lớn; công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo ở một số nơi chưa kịp thời. Nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến được công nhận nhưng hiệu quả chưa cao, chưa được nhân rộng hay áp dụng trong thực tế... Những điều này phần nào làm giảm sút nhiệt huyết sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của một bộ phận ĐVCĐ, NLĐ.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong Tháng Công nhân năm 2021 được coi là "cú hích” tạo tiền đề quan trọng cho tinh thần sáng tạo của ĐVCĐ, NLĐ; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp với NLĐ. Cùng với đó, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" tới mỗi ĐVCĐ, NLĐ. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm cùng với nhiều hình thức ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi và các hội thi tay nghề, sáng kiến, sáng tạo trong ĐVCĐ, NLĐ gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chương trình cần có hình thức động viên khen thưởng kịp thời để NLĐ phát huy cao nhất khả năng sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

KIM ANH