Lại nhớ đến chuyện của cán bộ trung tâm giống và cây trồng ở một địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cả năm mày mò nghiên cứu, sản phẩm cũng được đánh giá cao nhưng khi bình xét thi đua cuối năm lại trượt. Lãnh đạo sở cũng thấy rõ “sự bất bình” nhưng không thể can thiệp bởi đó là ý kiến của tập thể.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đã bổ sung nguyên tắc minh bạch trong thi đua, khen thưởng; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể thấy, cùng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định; đánh giá thực chất, khách quan, dân chủ, công khai thì vẫn còn đơn vị, tổ chức hình thành “nếp” khen thưởng “cơm lần cháo lượt”; không ít trường hợp các danh hiệu thi đua được tập thể lãnh đạo chỉ định trước mà bỏ qua quan điểm “lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất năng lực của tập thể, cá nhân”, thay vào đó là cả nể, cảm tính, thậm chí không loại trừ cả việc “chạy” danh hiệu thi đua bằng nhiều hình thức...

Nếu ví thi đua là gieo trồng thì khen thưởng là gặt hái. Cả hai đều là động lực thúc đẩy nhau phát triển. Nếu chỉ thi đua mà không khen thưởng thì phong trào thi đua không thể phát triển mạnh. Còn việc bầu chọn danh hiệu thi đua không đúng, bình chọn những “điển hình giả” không có giá trị nêu gương sẽ hình thành tư tưởng bình quân chủ nghĩa, không muốn phấn đấu. Ở một khía cạnh khác, khen thưởng không thực chất sẽ làm cho bệnh thành tích ngày càng nặng thêm, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết nội bộ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới. Khen thưởng của người này là “cú hích” cho người khác cố gắng khắc phục khó khăn, cùng “chạy đua” để tiếp tục đi lên.

Muốn thế, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị rất quan trọng. Để khen đúng người, thưởng đúng việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thật sự công tâm, dân chủ, minh bạch; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng và giá trị khen thưởng phải tương xứng với thành tích. Đặc biệt, người đứng đầu phải cùng với tập thể quyết liệt đấu tranh loại bỏ tư tưởng, hành động tranh giành khen thưởng nhằm mục đích tư lợi, tránh tình trạng thi đua, khen thưởng có tác dụng ngược...

THÚY AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.