leftcenterrightdel
Đường Trường Sơn - huyết mạch nối liền hậu phương và tiền tuyến. Ảnh tư liệu

Những hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử, giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tặng quà người có công… như một lời tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"; "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… của các thế hệ cha anh. Qua những thước phim lịch sử, các cuộc giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Trường Sơn đã cùng các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến luôn sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, "mưa bom bão đạn" và mọi thủ đoạn chiến tranh tàn bạo của kẻ thù để làm nên tuyến giao liên, giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng, kịp thời chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. Sự sáng tạo, dũng cảm, hy sinh đó của các thế hệ cha anh góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Không chỉ vậy, những tấm gương Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tiêu biểu trong chiến đấu cũng như phát triển kinh tế trong thời bình đã trở thành niềm tự hào, động lực to lớn để thế hệ trẻ hôm nay noi gương, học tập.

Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng của ý chí sắt đá, ý chí quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là tài sản tinh thần vô giá mà thế hệ trước để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Để những giá trị tinh thần đó tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong giai đoạn hiện nay, trước hết, cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương… cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, của quân đội; truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến anh hùng. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, LLVT và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn gian khổ, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức chấp hành kỷ luật, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm trong lao động, học tập. Mỗi cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sẽ là những người thường xuyên “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường. Bên cạnh đó, việc đoàn kết, tích cực, sáng tạo trong học tập, công tác, rèn luyện của thế hệ trẻ hôm nay cũng là một cách tri ân thiết thực đối với những người đã không tiếc máu xương làm lên con đường huyền thoại năm xưa-đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh.

 

LÊ DUY HỒNG