Cùng với chủ trương xây dựng "nhà trường thông minh", tận dụng cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều học viện, NTQĐ đã nỗ lực xây dựng, trở thành nhà trường trọng điểm quốc gia; phát triển theo định hướng nghiên cứu, mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo tài năng... Sự tiến bộ và phát triển toàn diện của hệ thống NTQĐ không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn khẳng định tính chất đi trước trong nghiên cứu, huấn luyện, làm chủ khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

leftcenterrightdel
Giờ học tiếng Anh của học viên Học viện Hậu cần. Nguồn: qdnd.vn

Qua khảo sát học viên sau khi tốt nghiệp về các cơ quan, đơn vị công tác của một số học viện, nhà trường, kết quả cho thấy, cơ bản cán bộ, nhân viên đã vận dụng tốt các kiến thức tích lũy được trong quá trình đào tạo, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Song còn không ít học viên sau khi tốt nghiệp, nhất là ở các trường chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, khi về đơn vị gặp nhiều khó khăn trong thực hành trên các loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại, phải mất nhiều thời gian "đào tạo lại". Nhiều cán bộ chưa nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng chuyên đề, vận hành trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được chỉ tiêu lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, chỉ huy-tham mưu tại các cơ sở đào tạo của nước ngoài, do trình độ ngoại ngữ... Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song dễ nhận thấy là sự thiếu hụt của học viên trong quá trình đào tạo, nhất là ở những nhà trường chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Phần lớn các học viện, NTQĐ cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp, VKTBKT lạc hậu hơn hẳn so với đơn vị; cán bộ, giảng viên, giáo viên chưa có nhiều thực tế tiếp cận, vận hành trên vũ khí, khí tài mới, hiện đại, nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, hướng dẫn thực hành cho học viên.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo (GD&ĐT), thực sự "nhà trường đi trước đơn vị", trước hết, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa, xây dựng chính quy hệ thống học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong quân đội. Cơ quan chức năng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cùng với các học viện, nhà trường phối hợp rà soát, đánh giá, định chuẩn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên; chuẩn hóa theo bậc đào tạo. Cùng với quan tâm nghiên cứu lắp đặt, trang bị mô phỏng, cần có sự đầu tư trang bị, bổ sung vũ khí, khí tài mới, hiện đại cho các học viện, nhà trường để cán bộ, giảng viên, giáo viên nghiên cứu, làm chủ khai thác, hướng dẫn thực hành cho học viên. Quá trình đào tạo, các học viện, nhà trường chú trọng năng lực thực hành cho học viên, khai thác hiệu quả sự liên kết giữa nhà trường với đơn vị trong đào tạo, nhất là với các chuyên ngành binh chủng, kỹ thuật. Cần rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong các học viện, nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo quân đội; bảo đảm phát huy hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các đề án xây dựng "nhà trường thông minh", đào tạo ngoại ngữ. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình nhà trường định hướng nghiên cứu; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong GD&ĐT; chú trọng nghiên cứu khoa học, công nghệ trong cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên. Cần có chính sách thu hút nhân tài, giữ gìn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết đào tạo, phát huy thế mạnh của các học viện, NTQĐ trong hệ thống GD&ĐT, góp phần tạo nguồn lực để xây dựng hệ thống học viện, NTQĐ chính quy, vững mạnh, thực sự đi trước đơn vị.

HƯƠNG HỒNG THU