Trước khi bước vào năm huấn luyện 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân không chỉ tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mà còn đầu tư làm mới, tu sửa các loại bia, bảng, mô hình, đồ dùng huấn luyện, thao trường bãi tập; chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án các loại và thông qua giáo án chặt chẽ trước khi bước vào huấn luyện… Để nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơn vị tổ chức hội thao, thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện; chấm điểm thi đua từ cấp trung đội trở lên, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác chuẩn bị huấn luyện ở các đơn vị trong toàn quân. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt là tiền đề vững chắc để cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị có tâm thế tự tin bước vào năm huấn luyện mới.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là nhận thức về chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện của một số cấp ủy, chỉ huy chưa thật đầy đủ, chu đáo; còn biểu hiện đơn giản, khoán trắng cho cấp dưới. Phương pháp bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội đã có sự đổi mới nhưng chưa toàn diện; chưa coi trọng ứng dụng khoa học-công nghệ vào huấn luyện… Do đó, chất lượng huấn luyện chưa thực sự đồng đều, vững chắc, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên và huấn luyện khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị thế hệ mới. Công tác bảo đảm ở một số đơn vị có mặt chưa đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện; tình hình mất an toàn trong huấn luyện vẫn đáng lo ngại...

Huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho năm huấn luyện mới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo''. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Cùng với việc kiện toàn tổ chức biên chế cho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú ý chỉ đạo, triển khai cho cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để bộ đội yên tâm học tập, công tác, huấn luyện, bảo đảm quân số khỏe cao nhất...

Thực hiện tốt các nội dung trên sẽ là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân bước vào năm huấn luyện mới với tâm thế tự tin, giành kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

LÊ DUY HỒNG