Theo kế hoạch, chính sách tiền lương mới bắt đầu được triển khai thực hiện từ ngày 1-7 tới đây. Tuy nhiên, tại thời điểm chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ chính thức triển khai hệ thống bảng lương mới, chúng ta vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết xong.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, một trong những vấn đề cần xin ý kiến là việc thực hiện bảo lưu mức lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, khi chúng ta thực hiện xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu mức lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

leftcenterrightdel

Theo kế hoạch, chính sách tiền lương mới bắt đầu được triển khai thực hiện từ ngày 1-7 tới đây. Ảnh minh họa: vneconomy.vn 

Nghị quyết 27 nêu rõ: "Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng". Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 27 thì phải bảo đảm mức lương mới của mọi vị trí việc làm không thấp hơn mức lương hiện hưởng của cùng vị trí ấy. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, tham gia xây dựng chính sách tiền lương mới là phải bảo đảm thực hiện đúng tinh thần này.

Nếu để xảy ra tình huống còn vị trí việc làm có mức lương sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương thấp hơn mức lương hiện hưởng nghĩa là các cơ quan chưa thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 27. Hơn nữa, việc thực hiện bảo lưu mức lương cũ sẽ dẫn tới tình trạng cùng tồn tại hai hệ thống bảng lương, thời hạn tồn tại hai hệ thống này phụ thuộc vào thời gian còn tại vị của người thụ hưởng chính sách nên rất phức tạp. Trường hợp người sau lên kế thừa vị trí người trước nhưng mức lương được nhận lại thấp hơn mức lương của người tiền nhiệm thì vô hình trung cải cách tiền lương thành "phú quý giật lùi". Như thế thì càng không hợp lý.

Vì vậy, tốt nhất là cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm mọi vị trí việc làm đều có mức lương mới ít nhất phải ngang bằng với mức lương hiện hưởng. Làm được như thế thì vừa thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 27, lại không làm phát sinh những vấn đề phức tạp, bất hợp lý khi triển khai thực hiện chính sách sau này.

CHIẾN THẮNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.