Theo báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015, vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) chiếm gần ¾ diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn cư trú chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với gần 12,3 triệu người; chiếm 14,2% dân số cả nước. Cho đến nay vùng DTTS&MN vẫn là vùng khó khăn nhất cả nước. Tỷ lệ đói nghèo cao gấp nhiều lần mức bình quân chung, khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng, trình độ dân trí thấp, văn hóa truyền thống của một số dân tộc bị mai một dần…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Phan Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trị chiến lược quan trọng của các mạng nước ta, đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc. Tuy nhiên, các chính sách được ban hành nhiều, nhưng hiệu lực, hiệu quả chưa cao, còn tản mạn, nhiều đầu mối quản lý, phương thức hỗ trợ của một số chính sách còn chưa phù hợp, nguồn lực thực hiện chính sách chưa bảo đảm thực hiện mục tiêu… “Tọa đàm nhằm làm rõ những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, từ đó đề xuất hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp thực tế”, Thứ trưởng Phan Văn Hùng nhấn mạnh.

Để phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS&MN, tại buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Khánh Quắc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên kiến nghị, Nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (điện, đường, trường, trạm) cho vùng DTTS&MN. Chính quyền các cấp cần có chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên vùng DTTS&MN để họ có điều kiện an cư lạc nghiệp lâu dài với sự nghiệp trồng người. Các địa phương cần mạnh dạn chủ động cử con em vùng DTTS&MN đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài nhằm tiếp thu những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài về phục vụ địa phương mình.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các bài tham luận về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ những tài năng văn học, nghệ thuật trong dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình…

Tin, ảnh: LA DUY