Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khám, chữa bệnh (KCB) tại tuyến cơ sở; đồng thời giúp người dân thấy được vai trò thiết thực của BHYT đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay, mức độ tiếp cận dịch vụ y tế của người dân tham gia BHYT được cải thiện rõ rệt. BHYT tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác KCB, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong CSSK nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Những thành tựu này cho thấy chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc thay đổi cơ chế tài chính y tế trong CSSK nhân dân; thay đổi nhận thức của đại bộ phận người dân về lợi ích khi tham gia BHYT.

Khi đạt được mục tiêu BHYT toàn dân, Quỹ BHYT phát triển bền vững thì người dân còn được hưởng lợi nhiều hơn, như: Phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng chi trả BHYT được mở rộng, chất lượng KCB được nâng cao, giảm tỷ lệ đồng chi trả KCB của người có BHYT; góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác CSSK nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng. Ví dụ như Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1-12-2018 có nhiều điểm mới, bổ sung đối tượng tham gia BHYT nhằm bảo đảm tính công bằng, không bỏ sót đối tượng, góp phần tăng nhanh tỷ lệ phục vụ toàn dân. Mặt khác, trên thực tế có rất nhiều người không may mắc bệnh nặng, điều trị dài ngày, nhờ tham gia BHYT đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị rất lớn. Điều này cũng phản ánh nguyên lý cơ bản của chính sách BHYT xã hội, thể hiện tính nhân văn trong chính sách CSSK nhân dân của Đảng, Nhà nước ta.

CÙ HƯƠNG (ghi)