Ngày hội lớn của toàn dân – Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII đã đến.

Hôm nay, cử tri trên cả nước với lá phiếu trong tay sẽ đi bầu, qua việc thực hiện quyền công dân cơ bản của mình mà gửi gắm sự mong đợi, niềm tin vào những đại biểu mình lựa chọn, những người sẽ tham gia quyết định các vấn đề trọng đại có ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước và đời sống của mọi công dân.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày bầu cử (ảnh Bảo Trung)

Gần 4 tháng qua, kể từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử, chúng ta đã chứng kiến nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân từ trung ương đến địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang nhằm đưa công tác chuẩn bị bầu cử thực sự trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2007.

Những cuộc trao đổi, luận bàn sôi nổi của cử tri cả nước trước bầu cử xung quanh hàng loạt các vấn đề như tiêu chuẩn ứng cử viên, cơ cấu đại biểu, củng cố vai trò của Quốc hội... đã tạo nên không khí phấn chấn trong xã hội, cổ vũ người dân cùng hướng tới ngày hội lớn 20-5. Các bước trong quy trình hiệp thương chọn ra 875 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội đã được thực hiện một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng luật pháp và phát huy được dân chủ. Không khí phấn khởi, náo nức chờ ngày bầu cử có thể cảm nhận trên khắp các vùng miền đất nước, từ những thành phố lớn đến các bản làng xa xôi, nơi biên giới, hải đảo.

Giờ đã đến lúc các cử tri biến ý nguyện của mình thành kết quả thực sự với việc bầu ra 500 người xứng đáng nhất trong tổng số 875 người có tên trong danh sách bầu cử. Cử tri trong cả nước hãy phát huy quyền làm chủ cao nhất của mình vào thời điểm quan trọng này.

Một Quốc hội mạnh phải bao gồm những đại biểu xứng đáng. Chất lượng của mỗi đại biểu Quốc hội được nâng cao thì chất lượng hoạt động của Quốc hội mới có thể được nâng lên. Mỗi người hãy đến hòm phiếu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với ý thức sâu sắc nhất về quyền và nghĩa vụ công dân để dân chủ lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XII.

Đất nước đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng hội nhập sâu rộng, và toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Hơn bao giờ hết, cơ hội và thách thức trong hội nhập quốc tế đòi hỏi chúng ta phải nâng cao mọi mặt năng lực thể chế của đất nước. Bầu ra một Quốc hội với tính cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đặc biệt là vào thời điểm đất nước đang nỗ lực vượt lên để mở ra một thời kỳ phát triển năng động và bền vững nhằm đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là một trong những khâu đột phá.

Lá phiếu của mỗi cử tri phải là một viên gạch xây nên nền dân chủ, nhà nước và chế độ mới của chúng ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể quần chúng, các đơn vị lực lượng vũ trang hãy làm hết sức mình để mọi cử tri có thể tham gia bầu cử một cách dân chủ góp phần vào việc bầu ra một Quốc hội đủ sức thực hiện trọng trách lớn trước đất nước và dân tộc. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, ngoài việc tổ chức tốt cho cán bộ, chiến sĩ làm tốt nghĩa vụ công dân, phải bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử và tại các địa điểm bỏ phiếu, kiên quyết ngăn chặn và trấn áp những âm mưu, hành động gây rối, phá hoại trong ngày bầu cử, để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Với ý thức và trách nhiệm cao của từng người, từng cơ quan, đoàn thể, đơn vị, ngày 20-5 chắc chắn sẽ là ngày hội lớn của quyền làm chủ đất nước.