Từ nhiều năm nay, ngày 21-6 không chỉ trở thành ngày hội của các thế hệ người làm báo Việt Nam, mà còn là dịp để giới báo cả nước tri ân Đảng, Nhà nước, tri ân công chúng đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để những người làm báo hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.  

Nhìn lại chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển trong 95 năm qua, các thế hệ người làm báo Việt Nam tự hào đã đóng góp, cống hiến công sức, trí tuệ và một phần xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hoàn cảnh nào, dù chiến tranh hay hòa bình, đội ngũ những người làm báo luôn giữ vững lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực tiên phong thực hiện vai trò xung kích trên mặt trận thông tin tuyên truyền của Đảng. Nhiều tác phẩm báo chí ra đời trong khói lửa chiến tranh không chỉ trở thành một trong những nguồn sử liệu quý giá của dân tộc, mà còn góp phần động viên, khích lệ, cổ vũ quân dân ta đồng sức, đồng lòng, nhân lên sức mạnh vô địch để quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược.

leftcenterrightdel
Các phóng viên trong quá trình tác nghiệp sự kiện. Ảnh: TTXVN.

Từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm 1986, báo chí Việt Nam càng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là kênh thông tin hữu ích góp phần giúp Đảng, Nhà nước ta không ngừng bổ sung, hoàn thiện chủ trương, cơ chế, pháp luật và tổ chức thực thi đường lối, chính sách ngày càng hiệu quả. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta trong gần 35 năm đổi mới có phần đóng góp rất tích cực của giới báo chí cả nước. Phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2000), Huân chương Sao Vàng (năm 2010) mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí nước nhà, đã khẳng định điều đó.

Cùng với sự phát triển của đất nước, báo chí Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về lực lượng, quy mô, loại hình báo chí và phương tiện, công nghệ làm báo. Vị thế, vai trò của báo chí và nhà báo ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội. Có được kết quả này bắt nguồn từ sự quan tâm dìu dắt, chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, dấn thân, cống hiến, sáng tạo, nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ người làm báo Việt Nam.

Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ, tiềm lực, sức mạnh như ngày nay. Đó là niềm tin, động lực tinh thần to lớn để đội ngũ những người làm báo tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành những “thư ký trung thành của thời đại” để phản ánh trung thực, sinh động những bước chuyển mình to lớn của đất nước, xã hội. Muốn hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, giới báo cả nước cần nhận thức sâu sắc rằng, ở nước ta, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời quán triệt phương châm “Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt”, xây dựng nền báo chí Việt Nam theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí Việt Nam vừa có thời cơ thuận lợi để phát triển về mọi mặt, vừa phải đối mặt với khó khăn, thách thức cần nỗ lực khắc phục, vượt qua. Để nhân lên thời cơ, giảm thấp nhất thử thách, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016; Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Bên cạnh đó, chủ động giải quyết, khắc phục những bất cập còn tồn tại trong một bộ phận người làm báo, một bộ phận cơ quan báo chí hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của công chúng và xã hội. Thực hiện tốt công việc này giúp những người làm báo thời nay luôn giữ được “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, thể hiện xứng đáng vai trò là “chiến sĩ cách mạng” trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Một trong những nguy cơ của báo chí hiện nay là có thể bị truyền thông xã hội lấn át, chiếm lĩnh thị phần công chúng. Để vượt qua nguy cơ này, một mặt đòi hỏi báo chí Việt Nam càng phải thể hiện rõ vai trò, ưu thế của mình là thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, nhân văn, vì những lợi ích chân chính của đất nước, cộng đồng, vì những phẩm giá cao quý của con người và những giá trị văn hóa, văn minh cho nhân loại; mặt khác, phải không ngừng đổi mới cả về hình thức, nội dung tuyên truyền, cách thức tiếp cận, tương tác với công chúng, làm cho công chúng thực sự tin tưởng ở báo chí, coi báo chí là một sản phẩm thông tin, văn hóa không thể thiếu để góp phần nâng cao nhận thức, làm giàu đời sống tâm hồn con người và lành mạnh hóa môi trường thông tin xã hội. Đó cũng là việc làm thiết thực để góp phần giữ vững, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

QĐND