Năm 2020 đi qua với những khó khăn, thách thức lịch sử, nhưng chúng ta đã kiên trì, sáng tạo, dũng cảm vượt qua và đạt những dấu ấn lịch sử. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây khó khăn, tổn thất lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới, cả nước ta căng mình chống dịch; rồi bão, lũ thiệt hại lớn về người và tài sản ở miền Trung... Nhưng chính trong khó khăn ấy, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của cả dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy, giúp nước ta vượt qua bao trở ngại, đạt nhiều thành tích nổi bật được thế giới ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 2,91%-mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, đạt trung bình 6,8%/năm giai đoạn 2016-2019. Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia đạt tăng trưởng cao nhất thế giới. Quy mô kinh tế đất nước cũng đạt hơn 340 tỷ USD, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới (theo tính toán của IMF). Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hiệu quả cao với 2.013 dự án được cấp phép trong năm 2020... Hoạt động đối ngoại cũng tạo được nhiều dấu ấn, nhất là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020; đàm phán, ký kết thành công các hiệp định thương mại thế hệ mới, như: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp  định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA)... tạo thêm cơ hội để đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong năm 2020 chính là tiền để, cơ sở quan trọng để đất nước tiếp tục viết nên những trang sử mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chúng ta có quyền tự hào về những thành công đạt được trong năm 2020, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, thỏa mãn, ngủ quên trên chiến thắng, bởi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ra không ít trở ngại và thách thức đối với sự phục hồi kinh tế của mỗi quốc gia. Rồi những tác động từ xu thế toàn cầu hóa và cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc tác động đến sự phát triển của đất nước. Điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của đất nước ta đã thấy rõ; nhưng chúng ta không thể không điểm danh những “trở ngại” của kinh tế đất nước, khiến công cuộc phát triển những năm tới vẫn chứa đựng nhiều yếu tố bất an. Đó là những hạn chế về nguồn lực xã hội; về nhân lực của đất nước; về công tác quản lý, điều hành cùng những thói quen cố hữu mà không thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính vì vậy, công cuộc phát triển đất nước đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính quyền các cấp cần phải sớm được xác định, không chỉ trong năm 2021 mà phải ngay từ ngày đầu, tháng đầu, từ trong hành động và tư duy, mang tinh thần đóng góp cho đất nước phát triển. Trước mắt, phải tập trung cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế-xã hội; thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phát triển văn hóa-xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng, dân chủ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong hành trình cùng đất nước trong năm 2020, Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự thể hiện rõ những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện rõ chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", nỗ lực đóng góp có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bước vào năm mới 2021, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại để chủ động giải quyết hiệu quả mọi tình huống; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; gương mẫu, đi đầu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

QĐND