Diễn ra trong 5 ngày, HNTƯ 14, khóa XII đã kết thúc sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch, nhưng bảo đảm tốt các mục tiêu, nội dung, yêu cầu đặt ra. Điều đó cho thấy tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả của các đồng chí Ủy viên Trung ương. Minh chứng là Trung ương đã hoàn thành việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các Dự thảo văn kiện (DTVK) trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử; quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; nghiêm khắc thi hành kỷ luật đảng viên và hoàn thành một số nội dung, công việc quan trọng khác.

Kết quả ấn tượng đầu tiên là Trung ương đã thảo luận, tiếp thu góp ý để bổ sung và hoàn thiện lần cuối toàn bộ các DTVK trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là kết quả xứng đáng từ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; cũng đồng thời là thành quả của trí tuệ trách nhiệm, tâm huyết, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên bé mạc. Ảnh: TTXVN 

Với các bước chuẩn bị DTVK trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, đến HNTƯ 14 lần này, các DTVK tiếp tục được hoàn thiện thêm một bước, có nhiều tiến bộ về chất so với trước. Tinh thần và nội dung các DTVK gợi mở nhiều vấn đề mới, lớn, cốt lõi của công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới; cho thấy tính bao quát, bao trùm cả về tầm nhìn, tư duy lãnh đạo, tính dự báo xuyên suốt và cả những nhận định, đánh giá, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. Các DTVK thể hiện sinh động tầm cao trí tuệ của Đảng và dân tộc ta; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cùng với những thành công trong xây dựng DTVK trình Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự cũng ghi dấu ấn với cách làm mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là lựa chọn đúng “hiền tài” cho đất nước. Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng, cũng như sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, quá trình tham gia HNTƯ lần này, các đồng chí Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ, cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết; thảo luận kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu.

Thành công của HNTƯ 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Kết quả đạt được từ HNTƯ 14 mang đến luồng sinh khí mới, niềm tin mới, tạo động lực và quyết tâm mới đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đẩy nhanh, đẩy mạnh, cán đích các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời là điểm tựa niềm tin để đất nước vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ bước vào thời kỳ phát triển mới.

Thành công của HNTƯ 14 cũng chính là sự nối tiếp những thành công, nhất là khi chúng ta vừa tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng; càng minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của Đảng cầm quyền; khơi thêm niềm lạc quan, tin tưởng cho toàn dân tộc, sau những thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giữ vững ổn định, phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua.

Với tinh thần đó, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của HNTƯ 14 và các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc ý nghĩa của HNTƯ 14; đồng thời tích cực đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có giá trị vào các DTVK trình Đại hội XIII của Đảng. Với truyền thống vẻ vang, trách nhiệm chính trị cao cả, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội nguyện mang hết tài năng, trí tuệ, gương mẫu đi đầu trong quán triệt các nghị quyết, kết luận của HNTƯ 14, khóa XII; tâm huyết nghiên cứu, đóng góp tình cảm, công sức, trí tuệ góp phần hoàn thành công tác chuẩn bị, tham gia và phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng!

QĐND