Trước đó, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra trong bối cảnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình thế giới và khu vực biến chuyển nhanh và phức tạp, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngày càng sâu sắc. Chính vì vậy, chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của hội nghị được đánh giá là thiết thực, đáp ứng sự quan tâm chung của các nước ASEAN và khu vực, đồng thời gắn kết với chủ đề của ASEAN năm nay là hướng tới “ASEAN tự cường và sáng tạo”. Hội nghị sẽ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khu vực, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn, như: ASEAN, Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), nhiều tập đoàn lớn, phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông có uy tín trong khu vực và thế giới.

Với khoảng 60 phiên thảo luận, Hội nghị WEF ASEAN 2018 tập trung vào các vấn đề mà chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN đang quan tâm, như: Xác định tầm nhìn mới cho ASEAN về hội nhập khu vực; tìm kiếm các mô hình kinh tế mới và quản trị trong kỷ nguyên số; tìm kiếm động lực và các mô hình kinh doanh mới cho các nước ASEAN trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0;  doanh nghiệp với cách tiếp cận mới đối với quản trị toàn cầu và khu vực; phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, đào tạo kỹ năng, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.    

Kể từ khi Việt Nam và WEF bắt đầu hợp tác năm 1989 đến nay, WEF là diễn đàn quan trọng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta. Đến nay, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mà WEF đã ký và triển khai Thỏa thuận hợp tác theo mô hình đối tác công-tư (PPP). Trong khi đó, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với WEF, chủ động, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp, sáng kiến nổi bật tại diễn đàn có uy tín hàng đầu thế giới này. Đây là lần thứ ba Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức các hội nghị của WEF, trước đó là Hội nghị WEF Đông Á vào năm 2010 và Hội nghị WEF-Mekong vào năm 2016.

Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF ASEAN 2018 khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam vào những vấn đề quan tâm chung đặt ra cho phát triển và hội nhập khu vực. Tổ chức thành công hội nghị cũng sẽ góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và WEF trong thời gian tới. Hội nghị cũng là cơ hội để quảng bá Việt Nam đến chính giới, đông đảo doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, từ đó thúc đẩy các đối tác tăng cường hợp tác với Việt Nam, các tập đoàn hàng đầu thế giới có tiềm lực tài chính, công nghệ và thị trường quan tâm, tăng cường đầu tư vào Việt Nam, góp phần tích cực mở rộng thị trường, cạnh tranh các nguồn vốn có chất lượng, công nghệ hiện đại phục vụ tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của chủ nhà Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với WEF, sự ủng hộ của các đối tác và sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào tăng cường đoàn kết thống nhất, phát triển thịnh vượng của ASEAN cũng như quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam cởi mở, năng động, nhiều tiềm năng, quyết tâm đổi mới toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

QĐND