Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận và quyết định những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi, sâu sắc, có nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần tập trung, thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan giúp việc Đại hội XIII của Đảng khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đảng bộ, các tổ chức và nhân dân, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra... Hội nghị Trung ương 13 đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm cao, gương mẫu của các đại biểu trong xây dựng nghị quyết hội nghị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN.

Thành công của Hội nghị Trung ương 13 đã khẳng định, từ Trung ương tới cơ sở đã có công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban giúp việc Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn trong xác định những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiến hành các bước trong công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu bám sát phương hướng và Quy trình công tác nhân sự, thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Góp phần để Hội nghị Trung ương 13 hoàn thành toàn bộ, nội dung chương trình đề ra, đoàn đại biểu quân đội dự hội nghị đã quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, mang ý chí, trách nhiệm, niềm tin của toàn quân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng, góp phần vào thành công của hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng toàn dân lập nhiều chiến công; quân đội luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Dịp này, cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nghiêm túc quán triệt tinh thần, kết quả Hội nghị Trung ương 13 đến cán bộ, chiến sĩ; có kế hoạch và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 vào cuộc sống, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13: “Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 gắn với phòng, chống dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

QĐND