Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba, Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez nằm trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Điều này thể hiện sự coi trọng của Cuba, cũng như cá nhân Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba đối với Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước không ngừng phát triển, mang lại lợi ích nhiều mặt cho các lĩnh vực hợp tác. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong việc tiếp nối, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Fidel Castro đặt nền móng, cũng như triển khai các nội dung thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3-2018.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960. Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em trong mọi hoàn cảnh là lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong những năm gần đây, dù tình hình thế giới có nhiều biến động song mối quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế-thương mại, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục-thể thao...

Hai bên thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao thăm lẫn nhau, góp phần xây dựng quan hệ chính trị ngày càng gắn bó mật thiết, nổi bật gần đây là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3-2018 và chuyến thăm Việt Nam của Phó chủ tịch thứ nhất HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba, Salvador Valdés Mesa hồi tháng 9-2018. Trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp; quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt hai nước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả, trong đó tập trung nâng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tháng 9 vừa qua, Phó chủ tịch thứ nhất HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba, Salvador Valdés Mesa đã thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Việt Nam và Cuba còn triển khai hiệu quả các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, hội thảo lý luận giữa hai Đảng, đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng, tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Vụ trưởng Chính sách Đối ngoại.

Về trao đổi thương mại, kim ngạch hai chiều duy trì mức 230 triệu USD trong các năm 2016 và 2017, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất siêu. Về hợp tác nông nghiệp, các dự án do Việt Nam hỗ trợ Cuba phát triển nông nghiệp đạt được kết quả tích cực. Hiện nay, hai bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp-thủy sản khác trong thời gian tới, trong đó Chính phủ Việt Nam mới đây đã phê duyệt Dự án “Hợp tác Việt Nam-Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai đoạn 2018-2022”. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, viễn thông, xây dựng hạ tầng du lịch... 

Trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, Việt Nam và Cuba duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế cũng như diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Việt Nam cam kết ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2023; nhất quán lập trường ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba, Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez là cơ hội để lãnh đạo hai nước chia sẻ sâu rộng về một số thành tựu kinh tế, cũng như kinh nghiệm trên một số lĩnh vực (công tác xây dựng Đảng, cải cách doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới hoạt động của Quốc hội, cải cách hiến pháp) trong bối cảnh Cuba chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử và tiếp tục triển khai sâu rộng quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội. Nhân dịp này, Việt Nam và Cuba sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Chào mừng Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cộng hòa Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc không ngừng phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

QĐND