Năm 2020, toàn quân cùng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) cả nước đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện nói riêng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) nói chung. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, có ý nghĩa rất quan trọng trong lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; trước mắt tập trung xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Nâng cao chất lượng huấn luyện là nâng cao trình độ, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội. Vì vậy, trước hết toàn quân và lực lượng DQTV phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết số 15 của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 mà Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP đã xác định; Chỉ lệnh về công tác QS, QP của Tổng Tham mưu trưởng, cùng các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác huấn luyện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chỉ huy trong toàn quân phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nhất là những ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục tạo sự đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo Kết luận số 60 của QUTƯ; thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao ở trong nước, khu vực và quốc tế”. Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình, gắn với xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2021, cùng với tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và tổ chức bắn các loại vũ khí có trong biên chế; toàn quân tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Các đơn vị chú trọng diễn tập vòng tổng hợp, cụm lực lượng, diễn tập có bắn đạn thật ở các cấp, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng; đổi mới tổ chức và phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Các quân chủng, binh chủng, ngành tập trung huấn luyện sâu kỹ các nội dung kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, gắn với diễn tập trong đội hình binh chủng hợp thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các quy mô, tình huống tác chiến. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục-đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, lấy thực hành làm chính.

Các cấp ủy đảng phải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác huấn luyện, phát huy vai trò người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và các cơ quan, tạo sự chuyển biến thực sự vững chắc về chất lượng huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập... Cùng với đó, phải chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV. Quá trình huấn luyện cần gắn kết chặt chẽ với làm công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đặc biệt, việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới phải luôn gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tích cực, chủ động huấn luyện ứng phó hiệu quả với các tình huống an ninh phi truyền thống, nhất là dịch Covid-19 và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ phải thực sự chủ động, sáng tạo, bảo đảm đầy đủ, chu đáo.

Nâng chất lượng huấn luyện trong điều kiện mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt của tất cả cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng lực lượng DQTV. Trong khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và tổ chức, duy trì huấn luyện phải hết sức chặt chẽ nhưng linh hoạt, khoa học để vừa huấn luyện tốt, vừa PCD hiệu quả. Quá trình huấn luyện phải thực hiện: Cán bộ bám chiến sĩ, cơ quan bám đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức hội thi, hội thao, đánh giá kết quả thực chất để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục dứt điểm những hạn chế, thiếu sót.

Việc tạo động lực phấn đấu thi đua để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình huấn luyện giỏi là hết sức quan trọng. Muốn vậy, cần chú trọng duy trì hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe bộ đội, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19; bảo đảm huấn luyện tuyệt đối an toàn.

Năm huấn luyện 2021 với những yêu cầu cao để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới đã bắt đầu. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện từ QUTƯ, BQP; sự quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự chủ động, nỗ lực vượt khó của từng cán bộ, chiến sĩ, chắc chắn toàn quân và lực lượng DQTV cả nước sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

QĐND