Kể từ khi thành lập năm 1989, qua gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác về tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế-kỹ thuật. Chỉ tính riêng từ năm 1989 đến 2015, tổng giá trị thương mại APEC tăng 7 lần, từ gần 3.000 tỷ USD lên khoảng 20.000 tỷ USD, mức thuế trung bình của khu vực giảm gần 3 lần, từ 17% xuống 5,6%. Trong khi đó, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm 5% vào các năm 2006, 2010 và 10% vào năm 2015. Mỗi năm, APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị lên đến 23 triệu USD.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh và sâu sắc dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là công nghệ số, để không ngừng thích ứng với những thay đổi của thế giới và khu vực, hiện APEC đang triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác lớn, gồm: Chiến lược tăng trưởng chất lượng đến 2020, chương trình nghị sự mới về cải cách cơ cấu đến 2020, lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến 2025, kế hoạch kết nối tổng thể đến 2025, chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội đến 2030, khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số đến 2025.

Năm APEC 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với APEC nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập diễn đàn vào năm 2019. Với vai trò chủ nhà lần đầu tiên của Papua New Guinea, Năm APEC 2018 có chủ đề “Tận dụng các cơ hội bao trùm, phát huy tương lai số”, tập trung vào ba ưu tiên: Tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững; đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu.

Năm 2018 cũng đánh dấu 20 năm Việt Nam tham gia APEC. Với thành công của Năm APEC 2017 và thành tựu tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế nổi bật thời gian qua, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và tại APEC tiếp tục được đề cao.

Việt Nam chủ động phối hợp với chủ nhà Papua New Guinea và các thành viên đóng góp tích cực vào triển khai các chương trình hợp tác dài hạn của APEC, như: Thúc đẩy hoàn tất các Mục tiêu Bogor, triển khai lộ trình cạnh tranh dịch vụ APEC, chương trình nghị sự mới APEC về cải cách cơ cấu …; thúc đẩy triển khai các kết quả quan trọng của Năm APEC 2017 về phát triển bao trùm, cải cách cơ cấu, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khởi nghiệp, thương mại điện tử qua biên giới, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn-đô thị, kết nối vùng sâu, vùng xa, kết nối tiểu vùng và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. 

Đặc biệt, các thành viên APEC đánh giá cao việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC hồi tháng 5-2018 và vai trò khởi xướng của Việt Nam, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng chuẩn bị cho APEC bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại diện của Việt Nam đã được các thành viên tín nhiệm bầu là Phó chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC. Qua đó, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò khởi xướng, điều phối, dẫn dắt trong quá trình xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020 hướng tới người dân và doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC 26 và các hội nghị liên quan trong hai ngày 17 và 18-11. Đoàn Việt Nam dự kiến tham dự tất cả hoạt động lớn của Tuần lễ cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực.

Với hành trang 20 năm tham gia APEC, chúng ta tin tưởng Việt Nam sẽ luôn chủ động, tích cực đóng góp vào các quan tâm chung của APEC về duy trì đà hợp tác, liên kết khu vực, tiếp tục thúc đẩy triển khai các kết quả quan trọng của Năm APEC 2017, nhất là xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam.

QĐND